Jaarrekening 2014

 

Balans per

31-dec

2014

2013

2014

2013

 

Roerende goederen

€

274.200

€

274.200

Kapitaal

€

281.642

€

288.340

 

Vorderingen

€

1.226

€

1.819

Voorzieningen

gen €

52.281

€

48.281

 

Liquide middelen

€

58.497

€

62.409

Te betalen posten

posten €

0.000

€

1.807

€

333.923

€

338.428

€

333.923

€

338.428

 

Toelichting op de balans

 

Roerende goederen:

 

Kunstcollectie in eigendom

€

75.800

 

Kunstcollectie Bulthuis

€

30.000

 

Vitrines

€

160.000

 

Missaal

€

2.500

 

Tegels

€

5.900

€

274.200

 

Vorderingen:

 

Omzetbelasting

€

1.026

 

St.Stadsburgerweeshuis

€

200

€

1.226

 

Liquide middelen:

 

Rabo betaalrek.

€

792

 

Rabo P.J.S.

€

8.110

 

ING

€

3.082

 

Kas

€

47

 

Rabo Bulthuis

€

46.466

€

58.497

 

Kapitaal:

 

Balans per 31-12-2013

€

288.340

 

Exploitatie-saldo

€

-6.698

€

281.642

 

Voorzieningen:

 

Computergest. Vitrines

€

39.031

 

Bijschrijving

€

4.000

€

43.031

 

Fonds vaandels/ reserv.expositie

€

9.250

€

52.281

 

Exploitatie rekening

2014

2013

 

Schenking M. Bulthuis

€

10.000

€

10.000

 

Bezoekers tentoonstelling etc.

€

5.087

€

3.864

 

Verkoop artikelen

€

19

€

250

 

Subsudie Gemeente

€

2.639

€

2.672

 

Rente Bulthuis

€

1.533

€

1.043

 

Giften

€

700

€

1.189

 

Rente rabo

€

632

€

801

 

Sponsoring rabo

€

0

€

300

 

St. Stadsburgerweeshuis

€

200

€

290

 

v.Aarle, schenking

€

0

€

5.000

 

Totale ontvangsten

€

20.810

€

25.409

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – –

– – – – –

 

Voorzieningen

€

4.000

€

9.000

 

Verzekeringen

€

2.056

€

2.558

 

Huur

€

3.750

€

3.000

 

Energiekosten

€

2.897

€

702

 

Reclame/advertentiekosten

€

1.173

€

1.239

 

Gemeentelijke belasting

€

152

€

154

 

Onderh.inventaris/beveiliging

€

2.365

€

2.041

 

Contrib./abonnementen

€

488

€

334

 

Kleine materialen

€

116

€

2.461

 

Kantoormiddelen/telefoon

€

370

€

562

 

Onkosten expositie

€

7.737

€

1.457

 

Diversen, onkosten vrijwilligers

€

2.201

€

1.523

 

Inkopen

€

0

€

1.340

 

Bankkosten

€

203

€

193

 

Totale uitgaven

€

27.509

€

26.564

 

Exploitatie resultaat

€

-6.698

€

-1.155

 

Begroting

2015

2016

 

Schenking Bulthuis

€

10.000

€

10.000

 

Bezoekers expositie etc.

€

4.000

€

4.000

 

Verkoop artikelen

€

250

€

200

 

Subsidie Gemeente

€

2.650

€

2.639

 

Rente Bulthuis

€

1.100

€

1.000

 

Rente rabo

€

600

€

450

 

Giften

€

200

€

100

 

Totale ontvangsten

€

18.800

€

18.389

 

Voorzieningen

€

4.000

€

4.000

 

Verzekeringen

€

2.000

€

2.000

 

Huur

€

3.500

€

3.750

 

Energiekosten

€

1.800

€

3.000

 

Reclame/advertentiekosten

€

1.100

€

1.100

 

Gemeentelijke belasting

€

160

€

160

 

Onderh.inventaris/beveiliging

€

2.500

€

2.500

 

Contrib./abonnementen

€

350

€

350

 

Kleine materialen

€

660

€

700

 

Kantoormiddelen/telefoon

€

460

€

400

 

Onkosten expositie

€

2.500

€

2.500

 

Diversen, onkosten vrijwill.

€

3.000

€

3.000

 

Bankkosten

€

160

€

200

 

Totale uitgaven

€

22.190

€

23.660

 

Negatief exploitatie resultaat

€

3.390

€

5.271