Jaarrekening 2014

 

Balans per

31-dec

2014

2013

2014

2013

 

Roerende goederen

274.200

274.200

Kapitaal

281.642

288.340

 

Vorderingen

1.226

1.819

Voorzieningen

gen €

52.281

48.281

 

Liquide middelen

58.497

62.409

Te betalen posten

posten €

0.000

1.807

333.923

338.428

333.923

338.428

 

Toelichting op de balans

 

Roerende goederen:

 

Kunstcollectie in eigendom

75.800

 

Kunstcollectie Bulthuis

30.000

 

Vitrines

160.000

 

Missaal

2.500

 

Tegels

5.900

274.200

 

Vorderingen:

 

Omzetbelasting

1.026

 

St.Stadsburgerweeshuis

200

1.226

 

Liquide middelen:

 

Rabo betaalrek.

792

 

Rabo P.J.S.

8.110

 

ING

3.082

 

Kas

47

 

Rabo Bulthuis

46.466

58.497

 

Kapitaal:

 

Balans per 31-12-2013

288.340

 

Exploitatie-saldo

-6.698

281.642

 

Voorzieningen:

 

Computergest. Vitrines

39.031

 

Bijschrijving

4.000

43.031

 

Fonds vaandels/ reserv.expositie

9.250

52.281

 

Exploitatie rekening

2014

2013

 

Schenking M. Bulthuis

10.000

10.000

 

Bezoekers tentoonstelling etc.

5.087

3.864

 

Verkoop artikelen

19

250

 

Subsudie Gemeente

2.639

2.672

 

Rente Bulthuis

1.533

1.043

 

Giften

700

1.189

 

Rente rabo

632

801

 

Sponsoring rabo

0

300

 

St. Stadsburgerweeshuis

200

290

 

v.Aarle, schenking

0

5.000

 

Totale ontvangsten

20.810

25.409

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – –

– – – – –

 

Voorzieningen

4.000

9.000

 

Verzekeringen

2.056

2.558

 

Huur

3.750

3.000

 

Energiekosten

2.897

702

 

Reclame/advertentiekosten

1.173

1.239

 

Gemeentelijke belasting

152

154

 

Onderh.inventaris/beveiliging

2.365

2.041

 

Contrib./abonnementen

488

334

 

Kleine materialen

116

2.461

 

Kantoormiddelen/telefoon

370

562

 

Onkosten expositie

7.737

1.457

 

Diversen, onkosten vrijwilligers

2.201

1.523

 

Inkopen

0

1.340

 

Bankkosten

203

193

 

Totale uitgaven

27.509

26.564

 

Exploitatie resultaat

-6.698

-1.155

 

Begroting

2015

2016

 

Schenking Bulthuis

10.000

10.000

 

Bezoekers expositie etc.

4.000

4.000

 

Verkoop artikelen

250

200

 

Subsidie Gemeente

2.650

2.639

 

Rente Bulthuis

1.100

1.000

 

Rente rabo

600

450

 

Giften

200

100

 

Totale ontvangsten

18.800

18.389

 

Voorzieningen

4.000

4.000

 

Verzekeringen

2.000

2.000

 

Huur

3.500

3.750

 

Energiekosten

1.800

3.000

 

Reclame/advertentiekosten

1.100

1.100

 

Gemeentelijke belasting

160

160

 

Onderh.inventaris/beveiliging

2.500

2.500

 

Contrib./abonnementen

350

350

 

Kleine materialen

660

700

 

Kantoormiddelen/telefoon

460

400

 

Onkosten expositie

2.500

2.500

 

Diversen, onkosten vrijwill.

3.000

3.000

 

Bankkosten

160

200

 

Totale uitgaven

22.190

23.660

 

Negatief exploitatie resultaat

3.390

5.271